RS-MAL, Os. Pod Skarpą 28/2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie    606 362 990 biuro@rs-mal.pl